เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่สามารถใส่ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะ Size ของสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนยี่ห้อ สีหรือลายได้
 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ได้รับสินค้า (อ้างอิงจากหมายเลขพัสดุ EMS ไม่เกิน 2-3 วัน)
 3. หลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ส่งสินค้าคืนไม่เกิน 3 วันทำการ และแจ้งหมายเลขพัสดุให้เจ้าหน้าที่ทราบ (อ้างอิงวันที่ส่งสินค้าจากหมายเลขพัสดุ)
 4. สินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ และไม่ถูกนำไปใช้งาน หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า ทางเราจะไม่รับเปลี่ยนในทุกกรณี
 5. ลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งสินค้าเองทั้งหมด (ไปและกลับ)
 6. หากสะดวกสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยนที่ร้านเองได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ทำตามเงื่อนไข

หากลูกค้าต้องการคืนเงินเนื่องจากสินค้ามีปัญหา

 1. คุณสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ส่งกลับมายังเรา
 2. การคืนเงินหลังจากที่ทางเราได้รับสินค้าแล้ว เราจะทำการคืนเงินภายใน 2-3 วันทำการ
 3. ทางร้านมีค่าใช้จ่ายในการแพ๊ค และจัดส่ง จึงขอคืนตามมูลค่าสินค้า หักค่าใช้จ่ายตามจริง